درباره ما

انجمن دوستداران اندیشه، نهادی است فرهنگی، مستقل و غیر انتفاعی كه از سوی گروهی از ایرانیان دوستدار بحث های فلسفی، ادبی و علوم اجتماعی  در سال 1377 خورشیدی (1998 میلادی) در برلین پایتخت آلمان پایه گذاری شد و در سال 1380 خورشیدی (2001 میلادی) به ثبت رسید. هدف این انجمن، آموزش و پژوهش در حوزه‌ های فلسفه و علوم انسانی و ادبیات و علوم طبیعی است. انجمن افزون بر نشست های گروهی در زمینه های ادبیات و فلسفه و علوم انسانی و طبیعی وبرگزاری سخنرانی ، اقدام به ایجاد کتابخانه ای تخصصی از کتابهای گوناگون در حوزه های فلسفه، علوم انسانی و ادبیات به زبان فارسی کرده است که تاكنون حدود 3000 عنوان کتاب را شامل می شود. این کتابها در اختیار همه ی ایرانیان علاقمند به مباحث نظری در برلین قرار دارد.

افزون بر این، انجمن دوستداران اندیشه، در جریان فعالیتهای بیرونی خود، تا کنون  نشست همگانی بسیاری  در شهر برلین برگزار كرده که با استقبال ایرانیان در این شهر روبرو گردیده است.

انجمن  با ایجاد سایت اینترنتی اندیشه کوشیده است تا گام دیگری در راستای آماج های  خود بردارد و با دامن زدن به بحث های فکری و نظری در حوزه های گوناگون فلسفی و علمی و ادبی و طرح پرسش های بنیادین در این عرصه ها به سهم خود به فضای استدلالی و سنجشگرانه در میان جامعه روشنفکری وعلمی ایرانی در داخل وخارج کشور یاری رساند.

سایت اندیشه

No Comments