شهروز رشید از میانِ ما رفت
08.02.2019

با کمال تأسف با خبر شدیم که شهروز رشید شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر ومدرسِ نوشتنِ خلاق، روزِ شنبه دومِ فوریه به دلیل یک بیماری سخت در بیمارستانی در شهر برلین با زندگی وداع کرد. با رفتنِ ناگهانی او جامعهِ ادبی‌ ایران عضوی ارزشمند و انسانی‌ آزاد اندیش را از دست داد، ضایعه یی جبران ناپذیر و دردناک برایِ همه یارانِ اندیشه. ما درگذشت این نویسنده پر کار، انسان دوست و آزاد اندیش را به همسر گرامی، خانواده محترم و همه دوستان و شاگردانش تسلیت میگوییم. یادش گرامی‌ انجمن دوستداران اندیشه

رواداری (Toleranz)
11.02.2017

رواداری چیست؟ آیا سرشت انسان با رواداری سازگار است؟ کدامیک از عناصر سرشت آدمی با رواداری سازگار است و کدامیک ناسازگار .
در این سخنرانی می کوشیم به این پرسش ها بپردازیم و ببینیم کدامیک از عناصر سرشت آدمی با همکاری، همدلی، همزیستی مسالمت آمیز و رواداری سازگار است