رواداری (Toleranz)

فوریه 11, 2017
رواداری
Toleranz
سازگاری و ناسازگاریی سرشت آدمی با رواداری

 

انسان ها طی میلیون ها سال تکامل زیستی و هزاران سال دگرگونی اجتماعی و فرهنگی،  به سنت ها، آیین ها و دین ها و دیدگاه های سیاسی، علمی و فلسفی گوناگون مجهز شده اند . صدها سال رشد ناموزن اقتصادی، شکافی ژرف در بهره مندی آنان از مواهب طبیعی  پدید آورده است.
هرچند بشریت پیشرفت ها وبهبود شرایط  زندگیش را از جمله مدیون همدلی، همکاری و رواداری است وانسان ها با همه ی اختلاف ها و تفاوت ها، در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر و ملزم به زندگی روادارانه با هم هستند، ولی روان آدمی از جنگ ها، تنگ نظری ها و نارواداری ها زخم های کاری برداشته است.
رواداری چیست؟ آیا سرشت انسان با رواداری سازگار است؟ کدامیک  از عناصر سرشت آدمی با رواداری سازگار است و کدامیک ناسازگار .
در این سخنرانی می کوشیم به این پرسش ها بپردازیم و ببینیم کدامیک از عناصر سرشت آدمی با همکاری، همدلی، همزیستی مسالمت آمیز و رواداری سازگار است و تاثیر مثبت بر آنها دارد و کدام عناصر ما را خودخواه، ناروادار و ستیزه جو و جنگ طلب می کند. با آنکه برخورد سنجشگرانه ومنصفانه آدمی با خودش بسیار دشوار است اما باید دید انسان چگونه با شناخت دقیق تر ازسرشتش می تواند روادارتر گردد.
احد قربانی

 

برای خواندن مقاله لینک های زیر را کلیک کنید:

 

متن کامل سخنرانی درباره «رواداری؛ سازگاری و ناسازگاری سرشت آدمی با رواداری»

 

No Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *